बुधवार, 14 जनवरी 2015

Inquiry,Please Reply

Dear Friend,

Complement of the day to you and your love ones


I am sorry to encroach into your privacy in this manner and I hope my email will arrive to you at good time,My Name is Dr. Ali Haidar, born in Hama Syria in 1962. I studied ophthalmology at the Damascus University, and specialized in surgery and eye diseases. Whilestudying ophthalmology I was in class with President Bashar al-Assad and graduated the same year.I was former personal investor & financial consultant advisers to a Top Politician here in SYRIA and oil Tycoon from Syria and Saudi Arabia. Al Furat Petroleum Company (AFPC) the leader in the region in Reservoir Management AFPC was established under Service Contract no. 210 ratified by Law no. 43 of 1977 and named as per decree-law no. 12 in 1985. AFPC is a joint venture company between the General Petroleum Corporation (50%) and private shareholders Syria Shell Petroleum Development B.V.etc………

I only pray at this time that your email address is still valid.I am one of the opposing candidate elected into Parliament in May 2012 was given a ministerial post, The other person Jamil Qadri, Ali Haidar's major goal is to search for a pluralistic political solution through reconciliation meetings involving all parties mutually recognizing each other's right to participate in society and governance while excluding extremists Syrian civil war

On 12 February 2013, I started in a press brief that the Syrian government can hold peace talk with head of Syrian opposition captained by Moaz al Khatib. Right now i have big problem with the president Bashar al-Assad because i told him to stop the war and embrace peace and he is threatening to remove me out of office and kill me as he kiiled others that did not support him to continue with the power.

Why I'm contacting you is to know if we can have a personal conversation. Whatever truth you may brief me will be highly recommended.
Tell me more about your country, how good it will be to invest in your country. Such as buying of properties, or real estate and some tourist places or any profitable investment venture that will yield good profit.

I will appreciate whatever result you may brief me. Do let me know your idea and knowledge regarding this or any other profitable investment venture you may suggest.
I have the total of US$46,500,000.00 and I am willing to order the transfer of the fund to you for investment if you're interested with my proposal.

In my next mail I will explain the full details of the project and interest, and then we reach an agreement on what will be your share from the fund or investment.

I shall tell you more about myself when I read from you. You may as well tell me little more about yourself when replying.


Waiting for your reply.

Thanks and best regards,
Dr. Ali Haidar
Hama,Syria.Kedves Barбtom,

Kiegйszнtoje a napot, йs a szeretet is


Sajnбlom, hogy sйrьljenek a jogaidat ezen a mуdon, йs remйlem, az йn e-mail йrkezik meg a megfelelo idoben, a nevem Dr. Ali Haidar, szьletett Hama Szнria 1962-ben tanultam Szemйszet a damaszkuszi egyetemen, йs a szakosodott mutйt йs szembetegsйgek. Whilestudying szemйszet voltam az osztбlyban elnцk Bashar al-Assad йs a progresszivitбs azonos year.I volt egykori szemйlyes befekteto йs pйnzьgyi tanбcsadу tanбcsadуk, hogy a Top Politikus itt a szнriai йs olajmбgnбs Szнria йs Szaъd-Arбbia. Al Furat Petroleum Company (AFPC) vezeto szerepet tцlt be a rйgiу Reservoir Management AFPC alapjбn jцtt lйtre a szolgбltatбsi szerzodйs nem. 210 ratifikбlta tцrvйny nйlkьl. 43. 1977-ben йs elemzi, mint egy tцrvйnyereju rendelet. 12 1985-ben AFPC egy kцzцs vбllalat kцzцtti General Petroleum Corporation (50%) йs magбn rйszvйnyesek Szнria Shell Petroleum Development BVetc .........


Csak azйrt imбdkozom, ebben az idoben, hogy az e-mail cнm mйg mindig valid.I vagyok az egyik szembenбllу jelцltet vбlasztottбk be Parlament mбjus 2012 kapott egy miniszteri poszt, a mбsik szemйly Jamil Qadri, Ali Haidar fo cйl az, hogy keressen egy pluralista politikai megoldбs rйvйn a megbйkйlйs talбlkozуk valamennyi fйl rйszvйtelйvel kцlcsцnцsen elismerik egymбst azon jogбt, hogy rйszt vegyenek a tбrsadalomban йs a kormбnyzбs, mikцzben kizбrja a szйlsosйgesek szнriai polgбrhбborъ

Februбr 12-йn 2013-ben kezdtem a sajtу rцviden, hogy a szнriai kormбny tartani tudja a bйkйt beszйlgetйs vezetoje szнriai ellenzйki kapitбnya Moaz al Khatib. Most nekem van nagy problйma az elnцk Bashar al-Assad, mert mondtam neki, hogy hagyja abba a hбborъ йs цlelйs bйke йs azzal fenyeget, hogy tбvolнtsa el nekem, ki a hivatal, йs цlni, ahogy kiiled mбsok, hogy nem tбmogatta ot, hogy folytassa a hatalmat.

Ezйrt vagyok kapcsolatot akkor is tudni, hogy mi lehet egy szemйlyes beszйlgetйs. Bбrmi igazsбg lehet, tбjйkoztassa velem lesz erosen ajбnlott.
Szeretnйk tцbbet megtudni az orszбgot, milyen jу lesz, hogy fektessenek be az orszбgot. Mint pйldбul az ingatlanok tulajdonjogбnak, illetve az ingatlan- йs nйhбny turisztikai helyeken vagy bбrmilyen jцvedelmezo befektetйsi vбllalkozбs, amely hozzб fog jбrulni a jу eredmйny.

Йn йrtйkelem, amit eredmйnyezhet lehet rцviden velem. Ne hadd tudjam a gondolat йs tudбs tekintetйben ezen vagy mбs jцvedelmezo befektetйsi vбllalkozбs akkor javaslom.
Van цsszesen US $ 46,500,000.00, йs hajlandу vagyok, hogy kцtelezze a бtadбsбt az alap az Цn szбmбra beruhбzбsi ha йrdekel a javaslatunkat.

Az йn kцvetkezo mail fogom elmagyarбzni a rйszleteket a projekt йs a kamat, йs aztбn, hogy megбllapodбs szьlessen, mi lesz a rйszesedйse az alap vagy befektetйsi.

Azt kell mondani, tцbbet magam, amikor olvastam toled. Lehet, valamint mondd kicsit magadrуl, amikor vбlaszol.


Vбrjuk a vбlaszt.

Kцszцnet йs ьdvцzlettel,
Dr. Ali Haidar
Hama, Szнria.